Aktualnoscë

Pòrządk produkcji

Ilustracja wytrychu

Pòrządk produkcji na 2024 rok

Rôczimë do pòznaniô produkcyjnégò pòrządkù naszi grë. Bãdzemë mielë starã zrobic jak nôwiãcy zadaniów, ale to zanôlégô òd dëtków na produkcjã grë.

Nôwôżniészé mechaniczi grë

Terô nasze demo grë je sztabilné. Dzãka pòmòcë grôczów òb czas pùblicznëch testów nama sã ùdało nalezc wiôldżé fele i je naprawic. Më mómë równak wiele cekawëch ùdbów, chtërne mómë na pòczątk wëpróbòwóné.
Ilustracja rycerza

Pòstacje

 • zrobienié dodôwkòwëch statistików taczich jak wëtrzëmałosc na zyb, òdżin, czarzenié i jinszich,
 • zrobienié nowëch ùmiejãtnosców i zanôleżnotów midzë nima,
 • pòzmianë i balanksa statisitków, co są w grze, i jich zanôleżnotów,
 • dodanié nowëch szmërgającëch barniów taczich jak pùszczówczi, dolchë do cëskaniô, strzélczi, itd.,
 • stwòrzenié nowégò ôrtu rozgriwczi – gra pòtwòrama,
 • dodanié paramétrów zrzeszonëch z ùwôżanim i jich zanôleżnotama np. òb czas hańdlowaniô.
Ilustracja miasta

Izometriô

 • przełączanié w pseùdoizometriczny widok,
 • dodanié mechaniczi rëszaniô sã pò sécë grid w pseùdoizometricznym widokù,
 • dopasowanié mechaników zrzeszonëch z wëswietliwanim pòtwòrów i grôczów,
 • stwòrzenié mechaniczi òdpòwiôdający za tacenié geòmetrii krótkò kamerë.
Ilustracja gryfa

Pòòstałé

 • rozbùdowanié òbsłudżi gamepadów i dopasowanié interfejsu grë,
 • turowi ôrt – żlë bãdą mòżlëwòtë i ùdëtkòwienié,
 • wprowadzenié ôrtu slow motion do kriticznëch ùderzeniów i jinëch,
 • dodanié nowégò ôrtu grë z przipadkòwò twòrzonyma lokacjama.

Spòsób zapisywaniô

Chcemë rozbùdowac spòsób òdczëtiwaniô/zapisywaniô grë, profilów grôcza, zwënégów.
Ilustracja nekromanty z łańcuchami

Profile grë

 • stwòrzenié systemù profilów grôcza sparłãczonégò w chmùrze,
 • stwòrzenié systemù zwënégów Steam i w grze,
 • stwòrzenié systemù rechòwaniô lëczbë pòtwòrów, czasów grë i jinëch.
Ilustracja więźnia z łańcuchami

Multi zapisënk

 • stwòrzenié spòsobów zapisywaniô/òdczëtiwaniô tegò, co je prawie w grze, w ôrce kampanii razã z twòrzenim miniaturów, mòżlëwòtama kasowaniô itd.,
 • zrzeszenié systemù Quicksave z systemã Multisave.
Ilustracja upiornej ręki

Impòrt/Ekspòrt

 • stwòrzenié systemù impòrtowaniô i ekspòrtowaniô karna do rozmajitëch ôrtów grë,
 • stwòrzenié systemù dobiwaniô nôdgrodów w rozmajitëch ôrtach grë – przëstãpnëch w ôrce kampanii.

Grafika 2d

W dzysdniowi wersji grë më pòkazëjemë dorobioné graficzi 2d – pòrtrétë, Ul, rzeczë itd. Nama sã ùdało dostac kùńcową jakòsc.
Ilustracja nowych klas postaci

Klasë pòstacjów

 • stwòrzenié malënków 4 nowëch klasów pòstacjów,
 • stwòrzenié grafików nowëch czarów i ùmiejãtnosców.
Ilustracja magicznej aury wojowniczki

Malënczi do zamkłosców

 • stwòrzenié malënków do pòwstôwającëch òpòwiôdaniów,
 • stwòrzenié malënków wëzgódków (pòdpòwiedzów),
 • stwòrzenié malënków zrzeszonëch z questama.
Ilustracja mędrca w kapturze

Pòòstałé

 • stwòrzenié pòrtrétów pòstacjów NPC,
 • stwòrzenié grafików do wëdarzeniów w grze,
 • stwòrzenié nowëch malënków ùzbrojeniô, ekwipùnkù i jinëch rzeczów.

Grafika 3d

W dzysdniowi wersji grë nôbarżi felëje nama mòdelów klasów pòstacjów, chtërne më bë mòglë ùżëwac w alternatiwnëch widokach grë.
Ilustracja rycerza z pergaminem

Pòstacje

 • stwòrzenié mòdelów 3d dla wszësczich klasów pòstacjów,
 • stwòrzenié całoscë ùniwersalnëch animacjów dlô pòstacjów NPC,
 • stwòrzenié nowëch pòstacjów NPC.
Ilustracja średniowiecznej wioski

Lokacje

 • stwòrzenié nowëch, mòdularnëch elementów do bùdowë lokacjów,
 • stwòrzenié systemù bùdowë chëczów, òbronnëch murów i jinszich,
 • stwòrzenié nowëch lokacjów jamów, pòdzemiów, gardów, wsów i jinëch.
Ilustracja spalonej krainy

Pòòstałé

 • stwòrzenié nowëch, zlepszonëch efektów czarów,
 • stwòrzenié nowëch mechanizmów, wëzgódków i jinszich,
 • stwòrzenié nowëch animacjów tzw. cinematików w grze.

Zwãk

Zwãk w grze mùszi bëc dorobiony i rozbùdowóny przez méstra-artistã tech-audio. Nama zanôlégô na zwiãksziwanim doswiôdczeniégò grôcza z interaktiwnym òbrëmim.
Ilustracja upiornej postaci

Muzyka

 • stwòrzenié zwãkòwi stegnë (mùzyczny) do grë przez Percival Schuttenbach,
 • nawleczenié nowi wespółrobòtë z mùzycznyma karnama do mùzycznégò ôrtu grë.
Ilustracja średniowiecznego mechanizmu

Mastering

 • pòzmiana systemù audio i rozbùdowanié ò nowé zwãczi,
 • mastering całégò systemù audio – kómpresjô i leveling audio,
 • rozbùdowanié systemù ùstawieniów i kònfigùracjów zwãkù w grze.
Ilustracja opancerzonego szkieletora

Zwãkòwi krôjmalënk

 • stwòrzenié systemù i dodanié zwãkòwëch krôjmalënków w grze, co òznôczô zbùdowanié trzëwëmiarowégò òbrëmiô audio lokacji,
 • stwòrzenié tématicznëch zwãkòwëch krôjmalënków dlô zjinaczeniô lokacjów z pòdzélã na np. las, pòla, trzãsawiska, pòdzemia, jamë, smãtôrze, rozwalënë itd.

Zamkłoscë

Më stwòrzëlë wiele systemów przëszëkòwónëch do dalszégò rozwiju, np. dialogòwi system, system zadaniów i misjów, alchemiczny system itd.
Ilustracja magicznej księgi alchemicznej

Ksãdżi

 • stwòrzenié cygù nowëch òpòwiôdaniów (ksążków),
 • stwòrzenié òpisënków z wszësczima drobnotama do alchemiczny ksãdżi,
 • stwòrzenié malënków i òpisënków do jubilersczi ksãdżi.
Ilustracja przypraw i wina na stole

Rzemiãsło

 • stwòrzenié nowëch rzeczów,
 • stwòrzenié nowëch recepturów.
Ilustracja róży wiatrów

Pòòstałé

 • stwòrzenié nowëch wëzgódków/pòdpòwiedzów,
 • stwòrzenié nowëch dialogów pòstacjów NPC i zadaniów do zrobieniô w grze.

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò.