Ùtwórcowie

Mùzeùm

Mùzeùm

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie je institucją, co dzejô òd 1968 rokù. Mùzeùm zbiérô, òbrôbiô i rozkòscérzô wiédzã ò kaszëbsczi kùlturze, jãzëkù, lëteraturze, kùńszce, mùzyce i historii.
Zdjęcie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Pałac

Mùzeùm mô swòjã sedzbã w XIX-wiecznym pałacu, w jaczim mòże òbezdrzec m. jin. stałé i czasowé wëstôwczi, co zrzeszoné są z lëteraturą i kaszëbską mùzyką.Przë pałacu je téż Ksążnica m. prof. Gerata Labùdë, w chtërny je wcyg òbrôbióny ksãgòzbiór (wicy jak 26 tës. pùblikacjów) tegò widzałégò historika. Òkróm tegò na wëstôwkù w Ksążnicë w mòderny spòsób są pòkôzóné dzeje Kaszëbów. Z bògatégò zbioru kaszëbsczich i pòmòrsczich gazétów i ksążków mòże téż skòrzëstac w Dzélu Lëteraturë i Prasë, co je w bùdinkù kòl ùl. Wałowi we Wejrowie.
Zdjęcie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Dzejanié

Mùzeùm zajimô sã téż wëdôwanim ksążków i platków, edukacyjnyma dzejaniama (warkòwnie, mùzealné ùczbë, wëkładë), kòżdégò rokù je òrganizatorã wiele kònkùrsów, m. jin. lëteracczich i kómpòzytorsczich. Mùzeùm to téż plac, gdze òdbiwô sã wiele kòncertów, kònferencjów, nôùkòwëch pòpùlarnonôùkòwëch sympòzjów.

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò.