Swiat grë

Magiczné Kaszëbë

Krëjamny swiat

Dôwno, dôwno temù, w magiczny krôjnie ò pòzwie Kaszëbë, żëcé płënãło zgniło i bez jiwrów. Ji mieszkańcowie – Kaszëbi, szczescé i bògactwò brelë z mòcë jantaru, chtëren òstôł ùkrëti pòd zemią przez niebiańsczégò òpiekùna kaszëbsczi krôjnë – machtnégò grifa. Szczeslëwi żëwòt Kaszëbów znikwił równak niełôp – òpi. Ten, jak zjôdł swòje ruchna, wstôł z grobù i ùderził w zwón na zwònnicë, co stojała krótkò zabôczonégò smãtôrza. W òkòlim wëmarłë wszësczé żëwé jistnotë, do chtërnëch docarł zwãk zwònu. Leno niechtërnym ùdało sã cëdã przeżëc. Na Kaszëbach panownikã stôł sã niepòrządk i òszëkaństwò, a z cemnoscë wëlazłë przegrzeszoné ùkôzczi...
Ilustracja z bestiariusza w grze

Kôrta swiata

Twòrzimë swiat Magicznëch Kaszëb na spòdlim prôwdzëwëch geògraficznëch placów. Jich pòłożenié òstało zmienioné, bò place te są pòdskacënkã do twòrzeniô swiata grë w 3d, a nié jich historiczną kòpią. Pòzwë miescowòsców pòchòdzą z kaszëbsczégò jãzëka, chtëren je w zagrôżbie, ale wcyg je ùżiwóny przez spòleznã tëch, co mieszkają w nordowi Pòlsce.
Galeriô

Place w grze

W grze są place inspirowóné prôwdzëwima i piãknyma môlama na kôrce Kaszëb. Më òbezdrzelë wiele czekawëch placów, jaczé są spòdlim do twòrzeniô trzëwëmiarowëch kôrtów.

Mieszkańcowie

W swiece Magicznëch Kaszëb spòtkôsz wiele czekawëch lëdzy, z jaczima bãdzesz mógł gadac, hańdlowac i robic wiãkszé abò mniészé zadania. Historie mieszkańców są mòckò pòdpiarté prôwdzëwima wierzeniama i babónama Kaszëbów. Ni mómë równak dëtków na nagranié gôdków i synchronizacjã lëpów. Twòje wspiarcé pòzwòli nama na kùpienié sprzãtu do Motion Capture i nagranié prôwdzëwëch gôdków.

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò