Swiat grë

Klasë pòstacjów

Zbierzë grëpã

Jak zaczniesz grã, stwòrzisz grëpã 4 bòhaterów, co bãdą pòspòłu sã biôtkòwac z napòtkónyma procëmnikama. Mòżesz wëbierac westrzód 9 klasów pòstacjów. W grze mómë dwa zortë bòhaterów – taczich, co rozmieją sã bic, i taczich, co rozmieją czarzëc. Pamiãtôj, żebë bùdowac karno z dopełniwającëch sã klasów - swiat Magicznëch Kaszëb je baro niebezpieczny.

Spòdlowé statisticzi klasów pòstacjów:

Niżi je tôbelka z pòdstawama dlô pòsobnëch klasów pòstacjów. Pamiãtôj, że gra je w czasu prototipù i wcyg warô szukanié balanksë rozgriwczi. Spòdlowé statisticzi mògą sã zmienic.
Barch Jachtôrz Dulas Ricerz Leman
Móc 14 10 10 14 13
Chwatkòsc 10 14 13 10 11
Wëtrzëmałosc 10 10 11 10 10
Mądrosc 10 10 10 10 10
Zdrowié 15 10 10 15 15
Mana 0 10 10 0 0
Dokładnosc 60% 40% 30% 60% 60%
Zastôwianié 0% 20% 30% 0% 0%
Zbrojô 3 2 2 4 3
Maga Kùtin Żérca Gùslin
Móc 10 10 10 10
Chwatkòsc 10 10 10 10
Wëtrzëmałosc 10 10 10 10
Mądrosc 14 14 14 14
Zdrowié 8 8 8 8
Mana 20 20 20 20
Dokładnosc 20% 20% 10% 10%
Zastôwianié 10% 10% 20% 20%
Zbrojô 1 1 1 1
Ilustracja klasy postaci Barch
Ikona klasy postaci Barch

Barch

Barbarzińca, mało rozëmny, ale baro mòcny i rãdi, wëtrzëmałi na sztuksë, drażlëwi – letkò gò nawiesc do biôtczi. Lubi wiele i dobrze zjesc i wëpic. Czej czëje krew, dostôwô górz do biôtkòwaniô – rozniese kòżdégò procëmnika na sztëczczi, ale w biôtce mòże téż renic abò zabic swòjôka. Baro dobrze władô toporama i kòżdą biôłą barnią..
Ilustracja klasy postaci Jachtorz
Ikona klasy postaci Jachtôrz

Jachtôrz

Baro dobri pòlownik – mô starã ò jedzenié dlô swòjich kómpanów, nié leno rozmieje ùpòlowac to nôlepszé, ale téż dobrze przëszëkòwac. Bëlny szwania – naléze nôkrótszą drogã do celu, baro dobrze czëtô szpùrë i znaczi, co je òstôwiają zwierzãta, lëdze i pòtwòrë. Sprawno strzélô z łãkù i jinëch zortów strzélający i miotający barni, np. pùszczówków.
Ilustracja klasy postaci Dulas
Ikona klasy postaci Dulas

Dulas

Zwóny téż kùńda, co w gôdce Kaszëbów znaczi chitrzélc. Je bëstri, prëk i lësowati. Bëlny szwania i jachtôrz, chòcô barżi lubi krasc jak jachtowac. Rozmieje kłoc dolchama. Ni ma zómków i skriwków, jaczich bë nie òdemknął. Nôbëlniészi drëch do zabawë.
Ilustracja klasy postaci Ricerz
Ikona klasy postaci Ricerz

Ricérz

Wòjôrz, baro dobrze przëszëkòwóny do biôtczi. Cwiardi i wëmôgający, ale szlachetny. Biôtkùje sã w miono dobra. Barni słabëch i biédnëch, czułi na snôżotã białków. Biôtkùje dobrze piechti, a téż na kòniu. Jegò ùlubioną barnią je miecz, ale rozmieje ùżëwac barń kòżdégò zortu. Mô òblokłé zbrojã.
Ilustracja klasy postaci Leman
Ikona klasy postaci Leman

Leman

Wòlny chłop, chtëren rozmieje sec kòsą, a téż mieczã na dwie starnë. W czasach pòkòju òbrôbiô swój môłi sztëk zemi. Na nikògò nie słëchô, wierzi le sobie i swòjémù rozëmòwi (nie jidze ò żeniałëch Lemanów, chtërny pòkórno słëchają swòjich białków). W czas wòjnë dzyrskò stôwôł do biôtczi. W bitwie je chùtczi, tak jakbë chcôł jak nôrëchli zakùńczëc bijatëkã i jic nazôd dodóm.
Ilustracja klasy postaci Maga
Ikona klasy postaci Maga

Maga

Czarzélc, kapłón słowiańsczégò bòga swiata pòdzemi Welesa. Nielëdóny przez kómpanów, bò ùżiwô czôrny magii, co pòchòdzy z pòdzemnégò swiata. Drãgò òdczënic zaklãca, jaczima cëskô. Swòjã mòc bierze ze szlachetnëch kamieni, kriształów i bùrsztinu. Colemało gôdô z dëchama przódków, ù jaczich szukô radë. Nekromanta – rozmieje pòznac żëcé ùmarłégò zwierzãca i człowieka, czej zbadô jich wątpia.
Ilustracja klasy postaci Kutin
Ikona klasy postaci Kùtin

Kùtin

Czarzélc, co dostôł mòc cëskaniô bòjowëch czarów. Do tegò, jinaczi jak Żérca, nie brëkùje zéla, sygną mù zaklãca i pasowné zrëchë. Wrogów mòże dozdrzec za pòmòcą czarzélsczégò zdrzadła, przez chtërno widzy dalek– mòże téż cëskac tą drogą czar.
Ilustracja klasy postaci Zerca
Ikona klasy postaci Żérca

Żérca

Kapłón pòmòrsczégò bòga Peruna, jednégò z nômòcniészich słowiańsczich bògów. Rozmieje czarzëc, a swòjã mòc bierze z wòdë, zemi i ògnia. Wierã mô mòc nad grzmòtama. Rozmieje wëlékarzëc zelama i zaklãcama. Czarzbón, co czëtô wòlã bògów z lôtaniô ptôchów, czerënkù wiatru, farwë nieba i wòdów. Òbczas biôtczi cëskô òchrónné zaklãca na swòjich kómpanów, a przekleństwa na procëmników.
Ilustracja klasy postaci Guslin
Ikona klasy postaci Gùslin

Gùslin

Czarzélc, co swòjã wiédzã bierze przede wszësczim ze swiata rodë. Mô namkłé na czôrną magiã. Baro dobrze znaje sã na zelach, z jaczich rozmieje przëszëkòwac lékarstwò na kòżdą chòrosc. Zelama lékarzi renë zadóné biôłą bronią. Bëlno znaje sã na lëdzczi nôtërze – chòdzy takô gôdka, że rozmieje czëtac dëszã człowieka, wzérającë mù w òczë. Klarëje snienia. W czas biôtczi wspiérô swòjich drëchów, wzéwającë sëłë nôtërë do pòmòcë.

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò.