Ùtwórcowie

Ùdëtkòwienié

Wspiarcé

Prototip grë pòwstôwôł „pò gòdzënach” òd wicy jak rokù, równak finansowé wspiarcé pòzwòlëło nama stwòrzëc régã snôżich malënków do grë, kùpic wiele graficznëch materiałów i rozpòcząc zaawansowóné programisticzné robòtë, a rozbùdowac przë tim spòdlową mechanikã grë ò czekawé rozwiązania. Projekt òstôł ùdëtkòwiony ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kùlturë – państwòwégò célowégò fùnduszu.
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i sportu
Ilustracja potwora z gry

Zôczątk

Prototip grë, jaczi pòwstôwôł, na pòczątkù ni miôł niżódny fabùłë ani tresców. W pierszi rédze bëła òbrobionô mechanika grë, chtërna mia cësk na gameplay grë.Czej pòkôza sã mòżebnosc ùdëtkòwieniô z Minysterstwa Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, më zarô napiselë do Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi i Pismieniznë we Wejrowie z pitanim ò wespółrobòtã. Z wiôlgą redotą pòwsta ùdba stwòrzeniô głównégò fabùlarnégò wątkù w òpiarcym ò mało znóną na swiece kaszëbską mitologiã i demònologiã.

Bestiariusz

Òd pòczątkù ùdba bëła na stwòrzenié czarzélsczégò swiata fantasy, w chtërnym bãdzemë mòglë òstac grëpą dzyrzników i badac czarowną krôjnã.Tak hewò pòwsta ùdba, żebë stwòrzëc Kaszëbsczi Bestiariusz na spòdlim badónëch wierzeniów naszich przódków. Grôcze stôwają sã w bòhaterama grë, czej wanożą pò krôjnie Czarzélsczich Kaszëb. Dobiwają nad bestiama, pòtwòrama, dëchama i demònama. Dzãka temù òdmikają sã przed nima pòstãpné knédżi bestiariusza, przez co wiédzô ò regionalnëch wierzeniach je przekôzónô.

Ùdëtkòwienié

Wspiarcé, co më dostelë na stwòrzenié prototipù grë, më przekôzelë na zrobienié taczich robòtów:
 • programisticzné robòtë,
 • lektorsczé nagrania,
 • òbrobienié zamkłosców do grë i meritoricznô òpieka,
 • kùpienié materiałów, tzw. assetów do grë,
 • stwòrzenié malënków do bestiariusza, klasów pòstacjów i pòrtretów w grze,
 • òbrobienié tłómaczeniów w anielsczim jãzëkù,
 • marketingòwé dzejania
 • kùpienié domenë z certifikatã SSL,
 • kôrta w krómie Steam.
Wykres wydatków

Pòòstałé robòtë

W projekce òstałë wëkònóné robòtë, jaczich nie òbjimnãło ùdëtkòwienié:
 • programisticzné robòtë,
 • level design, òbróbka assetów 3d,
 • character design,
 • graficzné projektë Ul i òbiektów w grzë,
 • stwòrzenié gôdków
 • implementacjô vfx i zwãkòwëch efektów,
 • òbrobienié tłómaczeniów w anielsczim jãzëkù,
 • dzejanié w social media,
 • stwòrzenié internetowi starnë,
 • stwòrzenié animacji trailera.

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò.