Swiat grë

Bestiariusz

Prôwdzëwé bestie

We wespółrobòce z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie twòrzimë jedurny i niespòtikóny donątka w grach cRPG swiat kaszëbsczégò fantasy. Na spòdlim pòmòrsczich legendów i zapisënków ze Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernata Sëchtë, robimë bestiariusz kaszëbsczich, krëjamnëch pòstacjów. Bùdëjemë swiat fùl czarzélsczich przedmiotów, barni i ekwipùnkù. Przeplôtómë prôwdzëwé historie i bôjczi z głównym fabùlarnym wątkã.
Ilustracja potwora z bestiariusza

Pradôwné wierzenia

Jesz na pòczątkù XX wiekù trôfiałë sã na Kaszëbach przëpôdczi wëkòpiwaniô ùmarłëch i òbcynaniô jima głów. Lëdze wierzelë, że są to tzw. wieszczi abò òpi, co pò smiercë wstôwelë z grobù, żebë zabijac nôleżników swòji rodzënë. Pò smiercë człowieka, ùwôżno zdrzelë na niegò w trëmie – czej robił sã czerwòny na gãbie, béł mùsz m.jin. włożëc mù do zarkù sztëczk rëbacczi sécë, żebë rozplôtiwôł wãzełczi abò starnã z ksążeczczi do nôbòżeństwa, na jaczi bëłë litanie bez słowa amen, tak, bë mòdlëtwa nigdë sã nie skùńcza. Znôwù òpi rodzył sã z dwùma zãbama, jaczé mùszôł mù flot wëbic. Jeżlë òpi wëlôzł z grobù i zazwònił na kòscelny zwònnicë, to ùmiérelë wszëscë, co ten zwãk ùczëlë.

Pòtwòrë w grze

Mòdele pòtwòrów 3d w grze òstałë baro dobrze wëbróné i pòchôdają z krómù Unreal Marketplace. Do prototipù grë më zrobilë 21 malënków i òpisënków pòtwòrów na spòdlim kaszëbsczich wierzeniów, przërëchtowónëch przez historików z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Mómë nôdzejã, że z Twòją pòmòcą ùdô sã nama dostac dëtczi na stwòrzenié dodôwkòwëch apartnëch pòtwòrów w 3d.

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò.